Friends

Friends
And friends of friends

Food

Food
All the food i can eat

Photoshoots

Photoshoots
Photos of people and others

Tag from Geily


Tükk aega tagasi tag'is Geily Truusa mind ühe küsitlusega ja mõtlesin, et vahelduseks vastan sellele / So a while ago Geily Truusa tag'd me with a questionary and i thought i'd answer to it for a change :)


1. Do you prefer theater or cinema? Why? /  Kas eelistad teatrit või kino? Miks? 

I myself actually prefer theater, although  i don't participate very much in it. I used to go to the musicals a lot when i was in high school, but now i go to theater rarely. Why? 'Cause i think theater gives more experience that cinema. Movies you can watch at home (yes, i know, in cinema there's a big screen and massive surrounding sound but i don't care much for that) but theater is more cultural and sophisticated and classy :)

Eelistan kinole teatrit. Kuigi ma harva käin ka teatris. Kunagi käisin tihedamini, just muusikalidel ja eriti gümnaasiumi ajal aga nüüd on aina vähemaks jäänud. Miks? Sest minu arust annab teater rohkem elamust. Filme saab ka kodus vaadata ( jah, tean, kinos on suur ekraan ja hea helisüsteem jne) aga teater on rohkem kultuurne ja klassikaline :)

***

2.  If you could choose whether to invest your money to a visit of a good artists concert  or  some commodity, which would you pick? / Kui oleks valida, kas investeeriksid oma raha hea artisti kontserdi külastusse või mõnele tarbeesemele, siis mida sa teeksid?


It actually depends. Usually i would pick a concert over some clothing or a book or something, but if it's a big thing like a new camera or something then i'd choose a commodity, but most of the time i would choose a concert 'cause i really love them, even if i don't so much LOVE the artist :P The experience is undescribeble :P

Tegelikult oleneb. Üldiselt valiksin konserti tarbeeseme asemel , aga kui tarbeesemeks on näiteks... uus kaamera siis kindlsti tarbeese, aga muidu valiksin konserti ükskõik millise hilbu või raamatu asemel.. isegi kui artist ei ole kõige armastatum, sest ma väga nö ''kaifin'' konserdeid, nende elamust on raske kirjeldada :P

***

3. The most memorable concert that you've ever attended to? Meeldejäävaikm kontsert mida oled oma silmaga näinud?

Well, i don't actually have THE ONE and THE BEST. I have attended to lots of concerts but i'd point out such names as: Metallica, Alice Cooper and Foreigner (SUPER) , Vanilla Ninja ( no i don't like them, but the concert was so far the greatest ''estonian'' one ever) and Lenny Kravitz.

Mul tegelikult pole seda ühte kõige paremat valitud. Ma olen käinud päris paljudel konserditel aga tooksin välja parimad: Metallica, Alice Cooper ja Foreigner (SUPER), Vanilla Ninja ( ei, nad ei meeldi mulle üldiselt, aga nende konsert oli siiani Eesti parimaid vist) ja Lenny Kravitz.

***

4. A movie or a tv-series, that raises your mood/ Film või sari mis tõstab alati su tuju?

A movie: Role models   Tv-series: The big bang theory 

***

5. A book that  your read at the moment / Raamat, mida praegu loed

Actually i don't read anything at the moment 

Tegelikult ei loe midagi hetkel

***

6. Last movie that you saw / Viimane film mida sa vaatasid

Due date.

***

7.  How much do you follow seasons trends? / Kui palju jälgid hooaja trende?

Not so much actually. I would not say that i don't follow the trends cause i buy the things that shops are offering- and what do they offer? TRENDS. So yes, i kind of do actually :P

Ma ütleks et mitte väga. Ma valetaksin kui ütleksin et ei jälgi, sest ma ostan neid asju mida poed pakuvad ja mida nad pakuvad? TRENDE. Nii et vist ikka jälgin mingil moel :)

***

8. A hobby that you've dealed with for a long time? /  Hobi, millega oled pikemat aega tegelenud?

Well, if the keyword is long time then i'd have to say photography 'cause it's been a part of my life for a long-long time, longer than drawing or any physical hobby.

Kui märksõnaks on pikemat aega siis ilmselt fotograafia sest see on olnud üks oluline osa mu elust väga kaua aega, kauem kui joonistamine või misiganes füüsiline hobi.

***

9. A drink that belongs with a great evening? / Jook mis kuulub alati ühe mõnusa õhtu juurde?

Wine

Vein

***

10. Do you laugh a lot? / Kas naerad tihti?

Depends who i'm with. I used to laugh more, but i haven't forgotten to laugh! :D

Oleneb kellega koos ma olen. Ma naersin kunagi rohkem, aga ma pole ka unustanud seda! :P

***

11. If you could choose a decade to live in, which would it be? Why? / Kui saaksid valida ajastu, milles elada, siis millise sa valiksid ja miks?

I'd choose Gone with the wind's time. Not because the war and hunger and so one, but because of those unimaginable love stories and balls and nobility. All the things based on movies ! And ofcourse those magnificent CLOTHES!

Ma valiksin tuulest viidud ajastu, aga mitte sõja ja nälja pärast vaid pigem sp et tol ajal olid taolised ettekujutamatud armastus lood ja tantsuballid ja see üllus ja romantika jne.  Ja muidugi need riided.
***

12. Which tv-show is your regular thing? / Millist telesaadet jälgid regulaarselt?

No such.

Ei ükski.

***

13. Would you prefer a cultural or relaxing vacation? /  Kas eelistaksid valida kultuurireisi või puhkusereisi?

I'd combine them. More with cultural and a little relaxing.

Ma segaks kaks ühte, rohkem kultuurset kui puhkusliku .

***

14. What kind of weather would be idealistic for you? / Milline kliima oleks sinu jaoks ideaalne?

I'd like to have three seasons. Summer, fall and winter. Summer would be sunny and warm (not killing warmth), winter would be cold but not too cold and fall with yellow and orange leaves. Not spring cause spring is always very dirty and wet and so on.

Mulle meeldiks kui oleks 3 aastaaega. Päikseline suvi (mitte liiga palav), külm talv aga mitte liiga külm ja kollakas oranz sügis. Ma jätaks välja kevade, sest see on alati väga sopane ja vastik minu arust. 


I'd tag next G-reveals and Cococherry

2 comments

  1. täitsa põnev küsitlus ja pean mainima, et kui ma selle ükskord ära teen, siis meie vastused on suht sarnased :D tore on sinust endast ka vahel pilte näha, kuigi sa suudad end alati tuka, prillide ja salli taha ära peita :)

    ReplyDelete
  2. MA suht müstiline jah :D

    ReplyDelete